• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Công Đoàn - Tuyên truyền chính sách

Công văn số 123/CĐN ngày 23/7/2018 (của Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa) về việc hướng dẫn tuyên truyền Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ 01/01/2019)

xem toàn văn công văn

Link tài liệu Luật An ninh mạng

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt: Tải Link tham thảo: Link
     
     

 

-------------------------------------------------------------------------

Cập nhật Luật và chính sách mới:

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

- Nghị định số 26/2015/NĐ-CP: Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

-------------------------------------------------

Từ 1/1/2015, Luật BHYT sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới của Luật là:

- Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám bệnh vượt tuyến sẽ không được BHYT chi trả 30% nhưng bù lại thanh toán nội trú sẽ tăng thêm 10% so với trước đó;

- Mức hỗ trợ cho trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến được quy định như sau: tuyến huyện đưỡc hỗ trợ 70%, tuyến tỉnh được hỗ trợ 60%, tuyến TW được hỗ trợ 40%.

- Đối tượng đóng BHYT liên tục trên 5 năm, đã thanh toán tiền khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở cũng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (trừ trường hợp trái tuyến).

- Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Cụ thể xin tham khảo Luật 46/2014/QH13 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP:

- Luật 46/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015)

- Nghị định 105/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015)