• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Kiểm tra chứng nhận chất lượng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Thực hiện quy định của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 thực hiện kiểm tra và chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Thủ tục và phương thức kiểm tra nhà nước được quy định tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ: 779 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: 058.3884812 – 058.3882097 (Bp. Tổng hợp) – 058.3883637 (Bp. Hành chính)

Fax: 058.3884811 – Email: branch3.nafi@mard.gov.vn

Website : www.nafiqad3.vn

Biểu mẫu đăng ký (tải tại đây)

--------------------

Các văn bản liên quan:

- Thông tư số: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

- Quyết định số 1984/QĐ-BNN-QLCL, ngày 21/8/2012

- Công văn số 1350/QLCL-CL1, ngày 20/6/2012

- Công văn số 1618/QLCL-CL2, ngày 28/9/2012

18/06/2014 | Đã xem 12554