• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Chất lượng nông lâm thủy sản

 

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 (NAFIQAD – Branch 3), đơn vi trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trân trọng giới thiệu năng lực cung cấp các dịch vụ chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản của Trung tâm đến Quý Doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu như sau:

 

 

 

1. Năng lực đánh giá, chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt nam và quy định của thị trường:

Trung tâm vùng 3 có năng lực chứng nhận hợp quy về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản phù hợp với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt nam (QCVN) theo chỉ định của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản – Bộ NN&PTNT.

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản phù hợp với các Quy chuẩn có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được phục vụ.

2. Năng lực đánh giá, chứng nhận Chương trình Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt nam và quy định của thị trường:

Trung tâm vùng 3 có năng lực chứng nhận Hệ thống / Chương trình quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản theo nguyên tắc HACCP theo chỉ định của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản – Bộ NN&PTNT.

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận Hệ thống / Chương trình quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản theo nguyên tắc HACCP để đáp ứng yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu hoặc của khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được phục vụ.

3. Tập huấn kiến thức quản lý chất lượng; kiến thức an toàn thực phẩm; xây dựng chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:

Đồng hành, hợp tác cùng doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản, Trung tâm hiện đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến:

  • Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, công nhân của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp thực hiện việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014.
  • Tập huấn kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác QLCL của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Tư vấn xây dựng mới hoặc nâng cấp, sữa chữa cơ sở sản xuất đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn;

Tư vấn đáp ứng các qui định về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nguyên tắc HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), GMP (Thực hành sản xuất tốt), SSOP (Thực hành vệ sinh tốt) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

4. Năng lực đánh giá, chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP):

  • Trung tâm vùng 3 đã được Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT chỉ định là tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè, lúa và cà phê an toàn. Trung tâm vùng 3 đã thực hiện đánh giá & chứng nhận VietGAP cho nhiều cơ sở sản xuất rau quả tươi như: rau các loại, nho, hành, tỏi, chè... tại 6 tỉnh trong khu vực.
  • Trung tâm đã được Cục Chăn nuôi chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong. Trung tâm vùng 3 đã thực hiện đánh giá & chứng nhận VietGAHP cho cơ sở chăn nuôi heo, chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng, Đắc Lắc.

Trung tâm rất mong muốn được hợp tác với Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực đảm bảo CL, ATTP nông lâm thủy sản nói chung và hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong trồng trọt cũng như trong chăn nuôi nói riêng nhằm giúp xây dựng, mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh rau quả sạch, thịt sạch.

5. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thủy sản, gia vị có nguồn gốc thủy sản xuất, nhập khẩu:

Trung tâm đã và đang nỗ lực phục vụ quý Doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra, chứng nhận sản phẩm thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo quy định của Việt nam và yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Từ năm 2013, Trung tâm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP đối với vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thủy sản, gia vị có nguồn gốc thủy sản xuất, nhập khẩu.

6. Năng lực kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu CL, ATTP nông lâm thủy sản:

  • Phòng kiểm nghiệm Trung tâm gồm hai bộ phận kiểm nghiệm Sinh học, Hóa học đã triển khai áp dụng hệ thống QLCL phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025:2005 từ năm 2002 và đã được Văn phòng công nhận chất lượng – Bộ Khoa học - Công nghệ (BoA - VILAS) công nhận từ 2003 đến nay;
  • Phòng kiểm nghiệm đã được Bộ NN&PTNT chỉ định là phòng kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản từ tháng 6/2010 theo Quyết định số 1638/QĐ-BNN-QLCL ngày 18/6/2010 và Quyết định số 330/QĐ-BNN-QLCL ngày 26/9/2011.

Với năng lực sẵn có và hiện đang được đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn, Trung tâm vùng 3 mong muốn và sẵn sàng phục vụ ngày càng nhiều hơn và tốt hơn nhu cầu của quý Doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ:            779 Lê Hồng Phong – phường Phước Long – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại:        058.3884812 (Ô. Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc)

                        058.3883638 (Ô. Lê Hoàng Lâm – Phó Giám đốc)

058.3881026 (Phòng Chất lượng Thủy sản)

058.3888695 (Phòng Chất lượng nông lâm sản)

Fax: 058.3884811                  Email: branch3.nafi@mard.gov.vn

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và phối hợp, hợp tác của quý vị.

Trân trọng kính chào.

_________________

Văn bản liên quan: Công văn số 222/TTCL3-HC, ngày 08/8/2014

17/02/2020 | Đã xem 10334