• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

DSKH được cấp, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận

I. Danh sách khách hàng đã được đánh giá, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn:

I.1: Danh sách tổng hợp tất cả các doanh nghiệp đã đươc chứng nhận:

(cập nhật đến 31/12/2023) (xem tại đây)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Danh sách khách hàng đã được chứng nhận VietGAP trồng trọt và chăn nuôi

Danh sách đầy đủ: (Cập nhật đến 31/12/2023) (Xem tại đây)