• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

QĐ 26/QĐ-QLCL của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ngày 25/01/2019

Quyết định chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

- Tên cơ sở:  Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

- Địa chỉ: 1105 Lê Hồng Phong - phường Phước Long - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 015/2016/BNN-KNTP

- Danh mục 88 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu được chỉ định (xem quyết định QĐ 26/QĐ-QLCL đính kèm)

 

22/02/2019 | Đã xem 835