• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Công nhận, Chỉ định phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

STT

Tên cơ quan/ tổ chức công nhận, chỉ định

Số văn bản chỉ định

Nội dung công nhận, chỉ định

1

Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) VILAS

Giấy chứng nhận và Quyết định công nhận 483.2022-QĐ-VPCNCL ngày 26/5/2022.

Công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025: 2017 - Số hiệu VILAS 116

2

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản

Công văn số 611/QLCL-KN ngày 17/4/2013 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Nhật bản tại nước ngoài

3

Cơ quan thẩm quyền Indonesia

Công văn số 383-QLCL-TTPC ngày 29/3/2022 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Quyết định số 1833/KR.040/K/03/2022 ngày 23/3/2022 của
Bộ Nông nghiệp Indonexia về gia hạn chỉ định phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật của Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 25/3/2022)

4

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS)

Certificate of Foreign Testing Laboratory No. 32

Chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Hàn quốc tại nước ngoài

5

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Quyết định số: 32/QĐ-QLCL ngày 24/01/2022

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

07/06/2022 | Đã xem 1065