• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Công nhận, Chỉ định phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

STT

Tên cơ quan/ tổ chức công nhận, chỉ định

Số văn bản chỉ định

Nội dung công nhận, chỉ định

1

Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) VILAS

Giấy chứng nhận và Quyết định công nhận 373/QĐ-VPCNCL ngày 20/3/2023.

Công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025: 2017 - Số hiệu VILAS 116

2

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản

Công văn số 611/QLCL-KN ngày 17/4/2013 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Nhật bản tại nước ngoài

3

Cơ quan thẩm quyền Indonesia

Công văn số 383-QLCL-TTPC ngày 29/3/2022 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Quyết định số 1833/KR.040/K/03/2022 ngày 23/3/2022 của
Bộ Nông nghiệp Indonexia về gia hạn chỉ định phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật của Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 25/3/2022)

4

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS)

Certificate of Foreign Testing Laboratory No. 32

Chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Hàn quốc tại nước ngoài

5

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

- Quyết định số: 121-QĐ-CCPT-GSĐG ngày 24/07/2023

Quyết định điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

06/11/2023 | Đã xem 3681