• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Công nhận, Chỉ định phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

STT

Tên cơ quan/ tổ chức công nhận, chỉ định

Số văn bản chỉ định

Nội dung công nhận, chỉ định

1

Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) VILAS

Giấy chứng nhận và Quyết định công nhận 688.20-QĐ-VPCNCL ngày 13/8/2020.

Công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025: 2017 - Số hiệu VILAS 116

2

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản

Công văn số 611/QLCL-KN ngày 17/4/2013 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Nhật bản tại nước ngoài

3

Cơ quan thẩm quyền Indonesia

Công văn số 477/QLCL-CL2 ngày 21/3/2016 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Thực hiện phân tích các chỉ tiêu ATTP sản phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Indonesia theo quy định mới số 04/2015 của Indonesia

4

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS)

Certificate of Foreign Testing Laboratory No. 32

Chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Hàn quốc tại nước ngoài

5

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Quyết định số: 26/QĐ-QLCL ngày 25/01/2019

- Quyết định bổ sung số: 25/QĐ-QLCL ngày 29/01/2021

Chỉ định là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

27/03/2021 | Đã xem 437