• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm
Cập nhật : 28/10/2020
Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm (cập nhật theo từng thị trường)
Thông báo câp nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU
Cập nhật : 19/11/2014
Cục Quản lý CL NLS và TS thông báo điều chỉnh và cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU đã được quy định tại QĐ 1471/QĐ-BNN-QLCL.
Tham gia hệ thống TRACES trong cung cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU
Cập nhật : 09/10/2014
TRACES (Trade Control and Expert System) Đây là hệ thống được sử dụng hoàn toàn trên Website do EU xây dựng. Dựa trên hệ thống này, cơ quan thẩm quyền các nước sẽ cấp chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (chứng thư) điện tử cho động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật xuất nhập ....
Quy định mã số hải quan đối với cảc sản phẩm xuất khẩu vào EU
Cập nhật : 06/08/2014
Ý kiến của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về mã số hải quan (HS CODE) đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU.
Qui định mới của thị trường Australia, New Zealand về sử dụng Carbon monoxide (CO) trong thủy sản
Cập nhật : 14/05/2014
Tháng 11/2013 cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia, New Zealand (FSANZ) đã đưa ra quy định mới về các chất hỗ trợ chế biến, theo đó Carbon monoxide (CO) sẽ bị cấm sử dụng trong chế biến thủy sản với mục đích làm thay đổi hoặc giữ màu sắc của cơ thịt thủy sản

  • Trang: 1/1
  • 1
  • 5 : Kết quả