• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Qui định mới của thị trường Australia, New Zealand về sử dụng Carbon monoxide (CO) trong thủy sản

Tháng 11/2013 cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia, New Zealand (FSANZ) đã đưa ra quy định mới về các chất hỗ trợ chế biến, theo đó Carbon monoxide (CO) sẽ bị cấm sử dụng trong chế biến thủy sản với mục đích làm thay đổi hoặc giữ màu sắc của cơ thịt thủy sản (không áp dụng đối với CO tự nhiên có sẵn có trong thủy sản hoặc trong quá trình xông khói đối với sản phẩm thủy sản. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 05/06/2014 (chi tiết...)

14/05/2014 | Đã xem 6432