• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thông báo câp nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU

 

 

 

 

 

Ngày 18/11/2014, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có công văn số 2440/QLCL-CL1 về việc điều chỉnh và cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU đã được quy định tại QĐ 1471/QĐ-BNN-QLCL. Cụ thể xin xem công văn 2440/QLCL-CL1 đính kèm.

 

19/11/2014 | Đã xem 9170