• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật bản theo quy định IUU
Cập nhật : 29/11/2022
(thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/12/2022)
Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 (phỏng vấn)
Cập nhật : 18/05/2022
Quyết định số107/QĐ-QLCL ngày 28/4/2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Tiếp nhận và phân tích các chỉ tiêu kiểm nghiệm Hóa học
Cập nhật : 11/02/2022
Carbon monoxit (CO) và Nitrous oxide (N2O).
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Cập nhật : 25/10/2021
01 KIỂM NGHIỆM VIÊN HÓA