• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 được chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu Carbon monoxit (CO) trong thực phẩm
Cập nhật : 28/07/2020
(thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt)
Hướng dẫn thực hiện chứng nhận, xác nhận SP thủy sản nhập khẩu
Cập nhật : 22/02/2019
Có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT
Thông báo tuyển dụng kỹ sư kiểm nghiệm hóa học
Cập nhật : 14/02/2019
(02 Kiểm nghiệm viên hóa)