• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Áp dụng chính thức phần mềm mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải Quan, Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng mở rộng phần mềm trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính (TTHC): “Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên” và “Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên” xuất khẩu vào 5 thị trường: Braxin, Argentina, Indonesia, Newzeland và Panama; đồng thời đã tổ chức đào tạo áp dụng phần mềm mở rộng cho cán bộ của hệ thống Cục và các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Để chính thức áp dụng phần mềm mở rộng nêu trên, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành văn bản số 1357/QLCL-CL1 (ngày 30/9/2020) – Xem văn bản chi tiết

 

02/10/2020 | Đã xem 1517