• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Cập nhật HACCP Codex phiên bản CXC 1-1969, Rev 2020


Văn bản chi tiết: 198/TTCL3-CL

Bảng so sánh hai phiên bản HACCP Codex

17/06/2021 | Đã xem 3138