• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Đăng ký Danh sách cơ sở xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được công thư ngày 14/11/2022 của Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm Ấn Độ thông báo quy định mới liên quan đến việc đăng ký cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Ấn Độ, quy định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.

Theo quy định mới này, cơ quan thẩm quyền các nước xuất khẩu vào Ấn Độ phải đăng ký danh sách các cơ sở sản xuất đối với 04 nhóm thực phẩm: sữa, sản phẩm từ sữa; thịt và sản phẩm từ thịt bao gồm gia cầm, thủy sản và các sản phẩm thủy sản; bột trứng; thức ăn trẻ em và thực phẩm dinh dưỡng với Cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ. Danh sách xuất khẩu sẽ được xem xét và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan này.

Thông tin cụ thể xin xem công văn số 1637/QLCL-CL1 ngày 30/11/2022 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

18/12/2022 | Đã xem 684