• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249

Tiếp theo văn bản số 1591/QLCL-CL ngày 30/11/2021 hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249, trên cơ sở Hướng dẫn bổ sung của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thông báo cách thức đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc đối với các doanh nghiệp, cụ thể xin xem công văn 1760/QLCL-CL1 (ngày 29/12/2021) đính kèm

29/12/2021 | Đã xem 1077