• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Danh sách các loài động vật thủy sản sống của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, ngày 07/5/2020, Vụ Giám sát kiểm dịch động thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chấp thuận bổ sung nghêu hai cồi (tên khoa học: Tapes) vào Danh sách các loài động vật thủy sản của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Trung Quốc và chính thức có hiệu lực từ ngày 10/5/2020. Danh sách các loài động vật thủy sản sống của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc (bao gồm nghêu 2 cồi) được công bố trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại địa chỉ: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753600/index.html). Chi tiết xin xem công văn 595/QLCL-CL1 (11/5/2020) của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
 

 

11/05/2020 | Đã xem 1786