• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Hướng dẫn thực hiện chứng nhận, xác nhận SP thủy sản nhập khẩu

Hướng dẫn thực hiện chứng nhận, xác nhận SP thủy sản Có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT

Ngày 01/02/2019, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện chứng nhận, xác nhận SP thủy sản Có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT. Để thực hiện đúng quy định của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT và tránh vướng mắc trong quá trình xuất khẩu các sản phẩm khai thác xin xem toàn văn hướng dẫn đính kèm

22/02/2019 | Đã xem 953

Tin liên quan