• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Lớp tập huấn HTQL ATTP theo ISO 22000:2018 & QLCL theo nguyên tắc HACCP

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3, dự kiến mở lớp tập huấn:

- Nhận thức tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 vào thời gian từ ngày 29 ÷ 31/8/2019.

- Kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP vào thời gian từ ngày 03 ÷ 07/9/2019.

- Thời gian tập huấn:

+ Lớp tập huấn kiến thức Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắt HACCP: 5 ngày

+ Nhận thức tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018: 03 ngày

Đối tượng tham gia:

+ Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân:

+ Cán bộ/công nhân đang công tác tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

+ Sinh viên đã và đang học tại các trường Đại học/ Cao đẳng có nhu cầu trang bị kiến thức HACCP, ISO 22000:2018.

- Học phí: 1.500.000 đồng/ người (một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) bao gồm các chi phí như: Công giảng viên, in ấn tài liệu, giải lao giữa giờ,...

- Kinh phí ăn,đi lại của học viên ở do học viên tự chi trả.

- Địa điểm: Tại  hội trường Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3,

                số 1105 Lê Hồng Phong - Phước Long – Nha Trang – Khánh Hòa

- Liên hệ: Phòng Chất lượng: ĐT: (02583)881026 Fax: (02583)884811,  Email: dangkykiemhang.nafi3@gmail.com hoặc Lê Ngọc Cẩn (ĐT: 0905728832). ngoccan.nafi3@gmail.com

Biểu mẫu đăng ký: tải file

16/08/2019 | Đã xem 1256

Tin liên quan