• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Lớp tập huấn dự kiến tổ chức vào tháng 7 và tháng 8/2023

 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3, dự kiến mở lớp tập huấn:

 

STT

Nội dung tập huấn

Thời điểm tổ chức

Thời gian tập huấn

Học phí

1

Truy xuất nguồn gốc, xử lý lô hàng không đảm bảo ATTP

tháng 7/2023

03 ngày

1.500.000 đồng/ người

2

Nhận thức tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

tháng 7/2023

03 ngày

1.500.000 đồng/ người

3

Kiến thức Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắt HACCP (HACCP cơ bản)

tháng 8/2023

05 ngày

2.000.000 đồng/ người

4

Nhận thức và hướng dẫn áp dụng về tiêu chuẩn HACCP Codex (CXC 1-1969, Rev 2020) tương đương với tiêu chuẩn TCVN 5603:2023

tháng 8/2023

02 ngày

1.000.000 đồng/ người

- Ghi chú: Kinh phí ăn ở, đi lại của học viên do học viên tự chi trả.

- Đối tượng tham gia:

+ Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu cần tập huấn;

+ Cán bộ/công nhân đang công tác tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;

+ Sinh viên đã và đang học tại các trường Đại học/ Cao đẳng,… có nhu cầu trang bị kiến thức quản lý chất lượng theo HACCP, ISO 22000:2018…

- Kinh phí ăn ở, đi lại của học viên do học viên tự chi trả.

- Địa điểm: Tại  hội trường Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3,

                   số 1105 Lê Hồng Phong - Phước Long – Nha Trang – Khánh Hòa

- Liên hệ: Phòng Chất lượng: ĐT: (02583)881026 Fax: (02583)884811,  Email: daotao.nafi3@gmail.com hoặc

                Lê Ngọc Cẩn (Điện thoại/zalo: 0905728832);

                Nguyễn Mạnh Cường: (Điện thoại/zalo:  0969967072)

Biểu mẫu đăng ký: tải file  - Link đăng ký trực tuyến: Link

01/07/2023 | Đã xem 3571