• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Lớp tập huấn HTQL ATTP theo ISO 22000:2018 & QLCL theo nguyên tắc HACCP

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3, dự kiến mở lớp tập huấn:

- Kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP vào cuối tháng 5/2022.

- Nhận thức tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000:2018 vào tháng 6/2022.

 

- Thời gian tập huấn:

+ Lớp tập huấn kiến thức Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP: 05 ngày

+ Nhận thức tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000:2018: 03 ngày

 

- Đối tượng tham gia:

+ Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân;

+ Cán bộ/công nhân đang công tác tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;

+ Sinh viên đã và đang học tại các trường Đại học/ Cao đẳng có nhu cầu trang bị kiến thức HACCP, TCVN ISO 22000:2018.

- Học phí: 1.500.000 đồng/ người (một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) bao gồm các chi phí như: Công giảng viên, in ấn tài liệu, giải lao giữa giờ,...

- Kinh phí ăn ở, đi lại của học viên do học viên tự chi trả.

- Địa điểm: Tại  hội trường Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3,

                số 1105 Lê Hồng Phong - Phước Long – Nha Trang – Khánh Hòa

- Liên hệ: Phòng Chất lượng: ĐT: (02583) 881026,  Email: dangkykiemhang.nafi3@gmail.com hoặc Lê Ngọc Cẩn (ĐT: 0905728832). ngoccan.nafi3@gmail.com

 

* Ghi chú: Đảm bảo phòng chống Covid 19, mỗi học viên tự test Covid 19 an toàn trước khi đến tham gia lớp tập huấn và tuân thủ 5K trong suốt quá trình tập huấn tại Trung tâm.

 

Biểu mẫu đăng ký: tải file

27/04/2022 | Đã xem 1036