• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Lớp tập huấn Kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP (HACCP cơ bản)

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3, mở lớp tập huấn Kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP (HACCP Cơ bản) 05 ngày, thời gian từ ngày 07 ÷ 11/5/2024

 

 

- Đối tượng tham gia:

     + Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu cần tập huấn;

     + Cán bộ/công nhân đang công tác tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;

     + Sinh viên đã và đang học tại các trường Đại học/ Cao đẳng,... có nhu cầu trang bị kiến thức quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP.

- Học phí:

       + Lớp tập huấn HACCP cơ bản: 2.000.000 đồng/ người (hai triệu đồng). Bao gồm các chi phí như: Công giảng viên, in ấn tài liệu, giải lao giữa giờ, ....

         + Kinh phí ăn, đi lại của học viên do học viên tự chi trả

- Địa điểm: Tại  hội trường Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 3, số 1105 Lê Hồng Phong - Phước Long – Nha Trang – Khánh Hòa

- Liên hệ: Phòng Chất lượng: ĐT: (0583)881026, gửi phiếu đăng ký (theo mẫu gửi kèm) Email: daotao.nafiqad3@gmail.com hoặc Lê Ngọc Cẩn (ĐT: 0905728832); Nguyễn Mạnh Cường (Điện thoại/zalo: 0969967072).

Biểu mẫu đăng ký: tải file

 

 
25/04/2024 | Đã xem 4373