• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quy định kiểm dịch thủy sản mới của Hàn Quốc

Ngày 16/02/2017, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được văn bản của Bộ Công Thương thông báo về việc Bộ Thủy sản và Hải dương Hàn Quốc đã có thông báo lên WTO (Ủy ban SPS) quy định mới về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công Thương, Cục đã nhiều lần liên hệ với Cục Quản lý Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc (NFQS) và tổ chức làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để làm rõ thêm thông tin liên quan tới quy định mới của Hàn Quốc, Ngày 15/3/2017, NFQS đã có văn bản trả lời các nội dung theo để nghị của Cục, cụ thể xin xem công văn 381/QLCL-CL1 ngày 16/3/2017 của Cục QLCL NLS&TS (Kèm theo Phụ lục 01Phụ lục 02, Phụ lục 03, đến Phụ lục 04)

 

29/03/2017 | Đã xem 2966