• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thay đổi điều kiện nhập khẩu đối với tôm chưa nấu chín xuất khẩu vào thị trường Úc

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Úc thông báo thay đổi điều kiện nhập khẩu đối với sản phẩm tôm chưa nấu chín, cụ thể:
Để kiểm soát rủi ro an ninh sinh học đối với mầm bệnh Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đối với tôm nhập khẩu vào Úc, kể từ ngày 01/7/2020, tất cả các lô hàng tôm và sản phẩm tôm (đã bỏ đầu và vỏ) chưa nấu chín (bao gồm cả sản phẩm phối trộn-seafood mix, marinara mix có chứa tôm chưa nấu chín) xuất khẩu vào Úc phải kèm theo chứng thư (do Cơ quan thẩm quyền cấp) trong đó có nội dung chứng nhận tôm đã được bỏ đường ruột (đường chỉ đen) trên lưng ít nhất đến đốt đuôi cuối”
Sau khi nhận được thông báo nêu trên, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã có văn bản gửi Cơ quan thẩm quyền Úc đề xuất mẫu chứng thư mới áp dụng đối với lô hàng tôm của Việt Nam xuất khẩu vào Úc và đã được Cơ quan thẩm quyền Úc chấp thuận.

Xem công văn hướng dẫn số  773/QLCL-CL1 ngày 12/6/2012 của Cục QLCL NLTS và mẫu chứng thư đính kèm.

 

08/07/2020 | Đã xem 2460