• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thông báo điều chỉnh danh mục tên khoa học của thủy sản xuất khẩu vào thị trường Italia.

Ngày 12/10/2018, Cơ quan thẫm quyền Italia đã có văn bản thông báo điều chỉnh tên khoa học các loài thủy sản quy định tại Danh mục tên các loài thủy sản đã ban hành ngày 22/9/2017. Theo đó, một số loài thủy sản như cá tuyết, mực ống, nghêu lụa,… sẽ được điều chỉnh tên khoa học. Do đó, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có công văn số 2387/QLCL-CL1 thông tin đến các Doanh nghiệp Chế biến thủy sản để cập nhật, cụ thể xin xem công văn đính kèm.

Danh mục tên khoa học đính kèm

21/11/2018 | Đã xem 1749

Tin liên quan