• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 680/CĐ-TTg, ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn COVID-19

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch đã lây lan trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Thực hiện Công điện hỏa tốc số 680/CĐ-TTg, ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp; để đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, đáp ứng nhu cầu lương thực - thực phẩm tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 3154/BNN-VP ngày 28/5/2021 (Toàn bộ công văn xin xem file đính kèm)

 

01/06/2021 | Đã xem 2857