• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm vùng 3 được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

Sau khi xem xét, đánh giá năng lực thực tế của Trung tâm vùng 3 đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 06/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1907/TĐC-HCHQ chứng nhận Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với các lĩnh vực sau:

 

- Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 9001:2008; TCVN ISO/TS 22000:2007; HACCP, VietGAP.

- Chứng nhận sản phẩm nông sản, thủy sản phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (chi tiết các lĩnh vực xem phụ lục kèm theo giấy chứng nhận số 1907/TĐC-HCHQ)

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu chứng nhận các lĩnh vực trên có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 để được đánh giá, chứng nhận. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 rất hân hạnh được phục vụ và mong muốn hợp tác.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ: 779 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: 058.3884812 – 058.3882097 (Bp. Tổng hợp) –

058.3881026 (phòng Chất lượng - bộ phận Thủy sản)

058.3888695 (phòng Chất lượng - bộ phận Nông lâm sản)

Fax: 058.3884811 – Email: branch3.nafi@mard.gov.vn /tonghop.nafi3@gmail.com

Website : www.nafiqad3.vn

-----------------------------------

Xem toàn bộ Giấy chứng nhận số 1907/TĐC-HCHQ (tải file)

Chi tiết các lĩnh vực chứng nhận

 

15/10/2015 | Đã xem 8138

Tin liên quan