• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

449/QĐ-BNN-QLCL: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 3

Số văn bản 449/QĐ-BNN-QLCL
Ngày ban hành 05/09/2017
C.Q ban hành Cục QLCL NLS & TS
Lĩnh vực Hành chinh
Loại văn bản Quyết định
08/01/2018 | Đã xem 2338

Tin liên quan