• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Công văn 1350/QLCL-CL1: Kiểm tra, chứng nhận chất lượng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Số văn bản 1350/QLCL-CL1
Ngày ban hành 20/08/2012
C.Q ban hành Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Loại văn bản Công văn

Văn bản liên quan