• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Công văn 723/QLCL-CL2 : V/v xác nhận và tập huấn Kiến thức về ATTP

Số văn bản 723/QLCL-CL2
Ngày ban hành 29/04/2014
C.Q ban hành Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Loại văn bản Công văn

Văn bản liên quan