• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng TSXK sang Đài Loan để chế biến xuất khẩu sang EU

Ngày 10/9/2015, Cục Quản lý CL NLS và TS nhận được công thư của Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc chuyển tiếp thông báo của Cục kiểm nghiệm tiêu chuẩn, Bộ Kinh tế Đài Loan yêu cầu các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan để chế biến xuất khẩu sang EU phải kèm theo chứng thư của cơ quan thẩm quyền Việt Nam, đồng thời cơ sở sơ chế, chế biến phải có tên trong danh sách được phép chế biến xuất khẩu thủy sản sang EU.

Để thực hiện yêu cầu của Đài Loan, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có lô hàng phù hợp với yêu cầu trên, trước khi xuất khẩu cần đăng ký với các Trung tâm vùng để thực hiện kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng theo mẫu chứng thư theo qui định. Lưu ý, các lô hàng này phải được sơ chế, chế biến từ cơ sở có tên trong danh sách được phép chế biến xuất khẩu sang EU.

Xin xem công văn đính kèm (2432/QLCL-CL1)

 

23/09/2015 | Đã xem 6619

Tin liên quan