• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Luật an toàn thực phẩm

Số văn bản 55/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
C.Q ban hành Quốc hội
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Loại văn bản Luật

Văn bản liên quan