• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Số văn bản 05/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
C.Q ban hành Quốc hội
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Loại văn bản Luật

Văn bản liên quan