• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Luật Thủy sản

Số văn bản 17/2003/QH11
Ngày ban hành 26/11/2003
C.Q ban hành Quốc hội
Lĩnh vực Thủy sản
Loại văn bản Luật

Văn bản liên quan