• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Ngưng cấp chứng thư các lô hàng thủy sản từ các cơ sở chế biến có lô hàng bị EU cảnh báo hóa chất kháng sinh.

Ngày 15/8/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3328/QĐ-BNN-QLCL  về việc áp dụng biện pháp tạm ngừng cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU được sản xuất tại cơ sở có lô hàng bị cơ quan thẩm quyền EU cảnh báo các chỉ tiêu về hóa chất kháng sinh; Quyết định được đăng tải trên website www.nafiqad.gov.vn (hoặc file đính kèm) và có hiệu lực kể từ ngày ký, nội dung cụ thể xin xem công văn Số 1687/QLCL-CL1 đính kèm.

 

22/08/2016 | Đã xem 5416

Tin liên quan