• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định 1984/QĐ-BNN-QLCL: Phân công kiểm tra, giám sát ATTP với thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Số văn bản 1984/QĐ-BNN-QLCL
Ngày ban hành 21/08/2012
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Loại văn bản Quyết định

Văn bản liên quan