• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định: về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc

Căn cứ yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc về việc kiểm soát tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu vào Úc, ngày 25/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc. Toàn bộ Quyết định của Bộ và Công văn hướng dẫn của Cục xin xem file đính kèm.

- Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL (ngày 25/8/2017) – Bộ NN & PTNT

- Công văn số: 1571/QLCL-CL1 (ngày 31/8/2017) – của Cục QLCL NLS&TS

- Mẫu chứng thư: File

 
07/09/2017 | Đã xem 5775

Tin liên quan