• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

QĐ 1471/QĐ-BNN-QLCL: Sửa đổi danh mục chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng TSXK ban hành kèm theo QĐ 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/11/2011

Số văn bản 1471/QĐ-BNN-QLCL
Ngày ban hành 20/06/2012
C.Q ban hành Bộ NN và PTNT
Lĩnh vực Chất lượng thủy sản
Loại văn bản Quyết định

Văn bản liên quan