• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Thông tin về khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU

    Ngày 31/03/2015, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có công văn số 834/QLCL-CL1 về việc thông báo và yêu cầu các Trung tâm vùng và Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định số 1169/2011/EC (ngày 25/10/2011) của Liên minh Châu Âu khi đăng ký kiểm tra chứng nhận cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

     Bên cạnh đó các Trung tâm vùng ngừng thể hiện thông tin khối lượng tịnh (Net weight) bao gồm cả khối lượng mạ băng cho các lô hàng TSXK sang thị trường EU.

Cụ thể xin xem công văn 834/QLCL-CL1 (đính kèm).

 

02/04/2015 | Đã xem 6620

Tin liên quan