• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận.

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực:

 

1/ Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn. (số 1523/TĐC-HCHQ ngày 24/5/2023), cụ thể:

- Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN ISO 9001/ISO9001);

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong các lĩnh vực chế biến, cung cấp, phân phối, cung cấp dịch vụ vẩn chuyển và bảo quản thực phẩm (TCVN ISO22000/ ISO22000);

- Hệ thống quản lý trong lĩnh vực Chế biến, cung cấp, phân phối, cung cấp dịch vụ vẩn chuyển và bảo quản thực phẩm (TCVN 5603:2023; CXC 1-1969, Rev.2020, 21CFR Part 110, 21CFR Part 123, CXC 52-2003, Rev. 2019, Section 436.112 Rules of the Texas Health and Safety Code…)

 

2/ Chứng nhận sản phẩm hàng hóa, quá trình phù hợp tiêu chuẩn (Số 2237/TĐC-HCQH ngày 19/7/2023), cụ thể:

Danh mục các sản phẩm hàng hóa đăng ký hoạt động chứng nhận: file đính kèm

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu chứng nhận các lĩnh vực trên có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 để được đánh giá, chứng nhận. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 rất hân hạnh được phục vụ và mong muốn hợp tác.

 

3/ Thông tin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ: 1105 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: 0258.3884812 - 0258.3882097 (Bp. Tổng hợp) - 0258.3881026 (phòng Chất lượng thủy sản)

Fax: 0258.3884811 – Email: branch3.nafi@mard.gov.vn /tonghop.nafi3@gmail.com

Website : https://nafiqad3.vn

-------------------------------------

Chi tiết Chứng nhận số: 1523/TĐC-HCHQ ngày 24/5/2023; 2237/TĐC-HCQH ngày 19/7/2023