• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận.

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1438/TĐC-HCHQ , 1698/TĐC-HCHQ , 1637/TĐC-HCHQ và 1039/TĐC-HCHQ trong hoạt động chứng nhận đối với các lĩnh vực sau:

 

1. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng;

2. Chứng nhận quá trình;

3. Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu chứng nhận các lĩnh vực trên có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 để được đánh giá, chứng nhận. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 rất hân hạnh được phục vụ và mong muốn hợp tác.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ: 1105 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: 0258.3884812 - 0258.3882097 (Bp. Tổng hợp) - 0258.3881026 (phòng Chất lượng thủy sản)

Fax: 0258.3884811 – Email: branch3.nafi@mard.gov.vn /tonghop.nafi3@gmail.com

Website : https://nafiqad3.vn

-------------------------------------

Chi tiết:

Chứng nhận số: 1438/TĐC-HCHQ, ngày 31/5/2018

Chứng nhận số: 1698/TĐC-HCHQ, ngày 22/6/2018

Chứng nhận số: 1637/TĐC-HCHQ, ngày 02/6/2021

Chứng nhận số: 1309/TĐC-HCHQ, ngày 26/4/2022