• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Danh mục các chỉ tiêu vi sinh có khả năng phân tích (Cập nhật ngày 02/01/2020)
Cập nhật : 22/01/2020
Cập nhật đến ngày 02/01/2020
Chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
Cập nhật : 22/02/2019
(QĐ 26/QĐ-QLCL của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ngày 25/01/2019)
Quyết định Chỉ định đối với Phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thực phẩm
Cập nhật : 23/06/2014
Chỉ định phòng thử nghiệm của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 là phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thực phẩm.

  • Trang: 1/1
  • 1
  • 8 : Kết quả