• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Chất lượng nông lâm thủy sản
Cập nhật : 17/02/2020
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 trân trọng giới thiệu năng lực cung cấp các dịch vụ chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản
Kiểm tra chứng nhận chất lượng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
Cập nhật : 18/06/2014
Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 thực hiện kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu

  • Trang: 1/1
  • 1
  • 4 : Kết quả