• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và  Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký (Số: 240/TN-TĐC)  lĩnh vực hoạt động thử nghiệm số:

 

 

 

1654/TĐC-HCHQ  (19/06/2018)

2541/TĐC-HCHQ (10/09/2018)

3082/TĐC-HCHQ (30/10/2018)

4024/TĐC-HCHQ (11/12/2019)

3491/TĐC-HCHQ (22/10/2020)

 

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu phân tích các chỉ tiêu Sinh hoc, Hóa học có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 để được phân tích, thử nghiệm. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 rất hân hạnh được phục vụ và mong muốn hợp tác.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ: 1105 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: 0258.3884812 – 0258.3882097 (Bp. Tổng hợp) – 0258.3881026 (phòng Chất lượng thủy sản)

Fax: 0258.3884811 – Email: branch3.nafi@mard.gov.vn /tonghop.nafi3@gmail.com

Website : www.nafiqad3.vn

 
28/10/2020 | Đã xem 1903