• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và  Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký (Số: 240/TN-TĐC)  lĩnh vực hoạt động thử nghiệm số:

STT Số giấy chứng nhận Ngày hiệu lực
01 1654/TĐC-HCHQ 19/06/2018
02 2541/TĐC-HCHQ 10/09/2018
03 3082/TĐC-HCHQ 30/10/2018
04 4024/TĐC-HCHQ 11/12/2019
05 3491/TĐC-HCHQ 22/10/2020
06 3500/TĐC-HCHQ 26/11/2021

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu phân tích các chỉ tiêu Sinh hoc, Hóa học có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 để được phân tích, thử nghiệm. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 rất hân hạnh được phục vụ và mong muốn hợp tác.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ: 1105 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: 0258.3884812 – 0258.3882097 (Bp. Tổng hợp) – 0258.3881026 (phòng Chất lượng thủy sản)

Fax: 0258.3884811 – Email: branch3.nafi@mard.gov.vn /tonghop.nafi3@gmail.com

Website : www.nafiqad3.vn

 
23/07/2022 | Đã xem 2356