• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quy định mã số hải quan đối với cảc sản phẩm xuất khẩu vào EU

Trong  thời gian vừa qua, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản liên tục nhận được phản ánh của Cơ quan thẩm quyền EU về việc mã số Hải quan thể hiện trên chứng thư cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU chưa phù hợp về bản chất, thành phẩn sản phẩm thủy sản nhập khẩu (ví dụ: sản phẩm nghêu luộc; sản phẩm thủy hải sản phối chế, seafood mix; …)

Mặc dù thông tin về mã số hải quan tương ứng với loài sản phẩm trên chứng thư không trực tiếp liên quan đến ant oàn thực phẩm, nhưng đây là nội dung quan trọng để kiểm soát gian lận thương mại, đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU), … của Cơ quan thẩm quyền EU. Về việc này Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có ý kiến như sau: (xem chi tiết tại đây)

06/08/2014 | Đã xem 7079