• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Đăng ký các cơ sở bao gói thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc

    Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp, trong thời gian qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã nhiều lần đề nghị Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc hướng dẫn điều kiện, quy trình đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc đối với các cơ sở bao gói thủy sản sống (ngoài các cơ sở bao gói cua, tôm hùm, tôm sú/tôm thẻ chân trắng sống).

    Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc đã có phản hồi đối với đề nghị nêu trên của Cục, theo đó các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sống sang Trung Quốc (trong danh mục được Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc công nhận) đều phải đăng ký doanh nghiệp với Vụ Giám sát Kiểm dịch động thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kèm theo Bảng trả lời câu hỏi (Bản trả lời câu hỏi kèm theo).

    Trên cơ sở yêu cầu nêu trên của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành công văn hướng dẫn số 435/QLCL-CL1 ngày 05/4/2023.

---------------------------

(Công văn đính kèm)

- 435/QLCL-CL1 ngày 05/4/2023

- Bản trả lời câu hỏi (tiếng anh)

- Mẫu danh sách đăng ký

06/04/2023 | Đã xem 2023