• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 (phỏng vấn)

Quyết định số 107/QĐ-QLCL ngày 28/4/2022 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 (phỏng vấn) của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

- Quyết định số 107/QĐ-QLCL ngày 28/4/2022.

- Phụ lục kèm theo Quyết định số 107/QĐ-QLCL ngày 28/4/2022.

18/05/2022 | Đã xem 837