• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Tiếp nhận và phân tích các chỉ tiêu kiểm nghiệm Hóa học

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

THÔNG BÁO

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản - Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Quyết định số: 32/QĐ-QLCL ngày 24/01/2021 (hiệu lực đến 24/01/2024)

Đặc biệt, đến thời điểm hiện nay Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 trân trọng thông báo là đơn vị duy nhất trong cả nước được chỉ định phân tích 02 chỉ tiêu phục vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực thủy sản trên thiết bị GC/MS:

- Chỉ tiêu Carbon monoxit (CO): LOD = 0,1ppm; LOQ = 0,3ppm.

- Chỉ tiêu Nitrous oxide (N2O):    LOD = 0.84ppm; LOQ = 4.4 ppm.

- Thời gian phân tích 2-5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mẫu.

Đây là 2 chỉ tiêu đang được thị trường EU quan tâm và kiểm soát chặt chẽ đối với sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU.

Để biết thông tin chi tiết, Quý Doanh nghiệp, tổ chức xin vui lòng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn, giải đáp.

Điện thoại:

02583. 882 097 (Bộ phận Tổng hợp - Chứng nhận)

02583. 881 026 (Phòng Chất lượng)

 

Email: branch3.nafi@mard.gov.vn;

Website: www.nafiqad3.vn

Rất hân hạnh được phục vụ! 

11/02/2022 | Đã xem 748