• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Hướng dẫn thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản xuất khẩu vào Indonesia

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 6747/BNN-QLCL ngày 19/10/2021 về việc thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia; Sau khi thảo luận thống nhất danh mục chi tiết các bệnh, đối tượng thủy sản tương ứng phải lấy mẫu, xét nghiệm bệnh trước khi xuất khẩu vào Indonesia với Cơ quan Kiểm tra và Kiểm dịch Thủy sản Indonesia (FQIA), Bộ Hải dương và Thủy sản, Indonesia và thời hạn thực hiện chứng nhận nội dung bệnh thủy sản trên mẫu Giấy chứng nhận mới, trên cơ sở ý kiến của Cục Thú y tại văn bản số 2127/TYTS ngày 23/12/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể xin xem file đính kèm. (phụ lục)

29/12/2021 | Đã xem 2517