• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Đăng ký nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Costa Rica

Thời gian vừa qua, sau khi nhận được văn bản đề nghị của một số doanh
nghiệp chế biến thủy sản có nhu cầu xuất khẩu vào Costa Rica, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã có văn bản gửi Cơ quan thẩm quyền Costa Rica (SENASA) để xác nhận điều kiện bảo đảm ATTP và đề nghị cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường Costa Rica.
Tuy nhiên, Cục nhận được văn bản số SENASA-DG-497-2020 ngày 24/4/2020 của SENASA đề nghị phía Việt Nam trả lời Bản câu hỏi về (i) hệ thống kiểm soát ATTP sản phẩm thủy sản và năng lực của Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu, (ii) thông tin về các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu vào Costa Rica (điều kiện nhà xưởng, chương trình QLCL, sản phẩm,..) để SENASA đánh giá, xem xét cho phép xuất khẩu.
Thực hiện yêu cầu của SENASA, Cục đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu vào Costa Rica:
1. Trả lời bản câu hỏi liên quan đến doanh nghiệp tại Phụ lục gửi kèm (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha theo đúng yêu cầu của SENASA).
2. Gửi văn bản đăng ký xuất khẩu vào Costa Rica kèm theo bản trả lời câu hỏi nêu trên về Cục
trước ngày 20/6/2020; đồng gửi bản word (định dạng*.doc, *.docx) về địa chỉ e-mail: vinh.nafi@mard.gov.vn.

Chuyển tiếp công văn 660/QLCL-CL1 ngày 22/5/2020 của Cục và phụ lục câu hỏi.

 

26/05/2020 | Đã xem 1618