• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Quyết định về việc Kiểm soát chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu

Ngày 14/5/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BNN-QLCL về việc Kiểm soát chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc dùng làm thực phẩm. Toàn văn Quyết định xin xem file đính kèm.

 

21/05/2019 | Đã xem 1391