• nafiqad3.vn
  • nafiqad3.vn

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 được chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu Carbon monoxit (CO) trong thực phẩm

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản - Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ định kiểm nghiệm chi tiêu Carbon monoxit (CO) trong trong thực phẩm (thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt) theo Quyết định 26/QĐ-QLCL ngày 25/01/2019.

Trung tâm đã và đang tiếp nhận nhiều mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên phạm vi cả nước.

Trung tâm xác định Hàm lượng Carbon monoxit (CO) trên thiết bị GC/MS với giới hạn phát hiện của phép thử: LOD = 0,1ppm và LOQ = 0,3ppm, thời gian phân tích tối thiểu là 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mẫu.

Để biết thông tin chi tiết Quý khách xin vui lòng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn, giải đáp theo địa chỉ:

Điện thoại:

02583. 882 097 (Bộ phận Tổng hợp - Chứng nhận)

02583. 881 026 (Phòng Chất lượng - Bộ phận thủy sản)

02583. 888 695 (Phòng Chất lượng - Bộ phận nông sản)

 

Email: branch3.nafi@mard.gov.vn; tonghop.nafi3@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ! 

28/07/2020 | Đã xem 1499